כנס בנייה ותשתיות 2017 > פרסים

פרסי האיגוד

איגוד המהנדסים קורא להגשת מועמדות
לפרסי האיגוד למהנדסים ולפרויקטים מצטיינים

במסגרת הכנס העשירי לבנייה ולתשתיות שיתקיים בנובמבר  2017,
איגוד המהנדסים מתכבד לחלק פרסים למהנדסים ולפרויקטים מצטיינים.

הפרסים מחולקים על פי הקטגוריות הבאות:

 

  פרס על "מפעל חיים"-
  יוענק לחבר איגוד על מפעל חיים ייחודי ובולט ברמתו ובמהותו
בתחום פעילותו המקצועית ופעילותו הציבורית הראויה לשבח מיוחד.
  פרס על "הצטיינות" –  
  יוענק לחבר איגוד אשר הצטיין והתבלט בפעולה מיוחדת ו/או המשכית, בתחום עבודתו,
מבחינה מקצועית וציבורית.
 
  פרס השנה ל"מהנדס הצעיר המצטיין"-
  יוענק למהנדס אזרחי צעיר שגילו ביום קבלת הפרס מתחת לגיל 35, אשר הצטיין והתבלט בפרויקט מיוחד ו/או פעולה מיוחדת ו/או המשכית ו/או בפעילות ציבורית.
  פרס על "תרומה לציבור המהנדסים"-
  יוענק לחבר איגוד שהתבלט בתרומתו לכלל ציבור המהנדסים בפעילות ציבורית זאת או אחרת בתחום ההנדסה האזרחית.
  פרס על "פרויקט מצטיין בתחום התשתיות"-
  יוענק לפרויקט ייחודי (ליזם או לבעלי הפרויקט) המצטיין בתחומו. פרויקט בביצוע
או פרויקט שהסתיים בתקופת הפרס.
  פרס על "פרויקט מצטיין בתחום המבנים"-
  יוענק לפרויקט ייחודי (ליזם או לבעלי הפרויקט) המצטיין בתחומו.
פרויקט בביצוע או פרויקט שהסתיים בתקופת הפרס.

 

 

המועמדים יבחנו על ידי ועדת פרס האיגוד בכפוף לתקנון.

הפרסים יחולקו במסגרת הכנס ה 10- לבנייה ולתשתיות של איגוד המהנדסים
שיערך ב- 13-14 לנובמבר 2017 , במרכז הירידים, תל אביב.

יש להגיש את המועמדות לא יאוחר מתאריך 28 אוגוסט 2017 -
לכתובת דוא"ל:
sec@engineering.org.il 
מועמדות אשר תוגש לאחר התאריך הנ"ל לא תשקל.

להורדת טופס פרטי הפרסים לחץ כאן

 

הנחיות להגשת מועמדויות לפרסים בקטגוריות השונות

יש לצרף לבקשת המועמדות את המסמכים הבאים:
פרסים אישיים:
קורות חיים ופרטים אישיים של המועמד לפרס
נימוקים והמלצות לפרס אישי
כישורים ויכולות מקצועיות שבאו לידי ביטוי בעבודתו  
פרויקטים שהוביל / ניהל
הסבר ונימוקים לקבלת הפרס
 
לפרסים עבור פרויקטים:
פירוט מקיף על הפרויקט הכולל הדמיות, תכניות, תקציב ופירוט טכני
ערכים של הפרויקט בהיבטי הנדסה, אדריכלות ועוד
שיטות ניהול מיוחדות אשר נכללו בפרויקט
במקרה והמגיש הוא חברה קבלנית יש לוודא כי המסמכים כוללים מכתבי המלצה מטעם המזמין או מנהל הפרויקט והיזם
במקרה והמגיש הוא מנהל פרויקט עצמו יש לוודא כי ישנם מסמכים מטעם החברה המבצעת והיזם
 
ההוראות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדות לנשים וגברים כאחד.

 

לפרטים נוספים: איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות

טלפון:  03-7524075   דוא"ל:  info@engineering.org.il    
אתר:
www.engineering.org.il

נותני חסות

                                                                                                           

ארגונים שותפים