ועדת היגוי

ועדת היגוי

אמיר אלפרוביץ

(יו"ר הכנס)

יגאל גוברין

ישראל דוד

אדי קורן

גלית אגרנטי

איתי לויתן

מיקי גרונסקי

עמי פורן