חברי הנהלת האיגוד

חברי הנהלת האיגוד

חברי הנהלה

מהנדס יגאל גוברין, יו”ר האיגוד.
מהנדס ישראל דוד, מ”מ יו”ר האיגוד
מהנדס אדי קורן, ד”ר איתי לויתן יו”ר 

ד”ר איתי לויתן, יו”ר וועדת השתלמויות
מהנדס מיקי גרונסקי, גזבר
מהנדס עמי פורן

חברי ועד מנהל

 • אגרנטי גלית
 • אינדיצקי אורלי
 • גדרון שמוליק
 • גוברין יגאל
 • גוליק דן
 • גרונסקי מיכאל
 • גריאני יעקב
 • דוד דוד
 • דוד ישראל
 • דיקמן יאיר
 • וייץ פאולינה
 • לויתן איתי
 • ד”ר ליבוביץ  אדוארד
 • מרגולין לוזי
 • מרגולין שי
 • מריאן דני
 • סרי רוני
 • פורן עמי
 • פרידמן יעקב
 • קורן אדי
 • קורנברג יאיר
 • רוזן ארנון
 • שקד אורי