איגוד המהנדסים

איגוד המהנדסים

אפעל 25 בית אמות פלטינום
ת”ד 4065, קריית אריה, פתח תקווה
טלפון: 03-7524075 | פקס: 03-7524076
דואר אלקטרוני: info@engineering.org.il
אתר אינטרנט: www.engineering.org.il