תעריפים

תעריפים

הרשמה מוקדמת

עד 15 ביולי 2020

חברים באיגוד המהנדסים

עד 500 איש ליום
500 רישום חד-יומי
 • בהרשמה מוקדמת עד-15 ביולי 2020

חברים באיגוד המהנדסים

רישום דו-יומי
750 רישום דו-יומי
 • בהרשמה מוקדמת עד-15 ביולי 2020

חברים בארגונים השותפים

עד 500 איש ליום
700 רישום חד-יומי
 • בהרשמה מוקדמת עד-15 ביולי 2020

חברים בארגונים השותפים

רישום דו-יומי
950 רישום דו-יומי
 • בהרשמה מוקדמת עד-15 ביולי 2020

אחר

עד 500 איש ליום
800 רישום חד-יומי
 • בהרשמה מוקדמת עד-15 ביולי 2020

אחר

רישום דו-יומי
1,050 רישום דו-יומי
 • בהרשמה מוקדמת עד-15 ביולי 2020

הרשמה רגילה

החל מ-16 ביולי 2020

חברים באיגוד המהנדסים

עד 500 איש ליום
800 רישום חד-יומי
 • החל מ-16 ביולי 2020

חברים באיגוד המהנדסים

רישום דו-יומי
1,050 רישום דו-יומי
 • החל מ- 16 ביולי 2020

חברים בארגונים השותפים

עד 500 איש ליום
1,000 רישום חד-יומי
 • החל מ-16 ביולי 2020

חברים בארגונים השותפים

רישום דו-יומי
1,350 רישום דו-יומי
 • החל מ-16 ביולי 2020

אחר

עד 500 איש ליום
1,100 רישום חד-יומי
 • החל מ-16 ביולי 2020

אחר

רישום דו-יומי
1,450 רישום דו-יומי
 • החל מ-16 ביולי 2020

הרשמה קבוצתית מוקדמת

עד 15 ביולי 2020

בנק של 10 כרטיסים

רישום דו-יומי
8,500 רישום דו-יומי
 •  

בנק של 20 כרטיסים

רישום דו-יומי
15,200 רישום דו-יומי
 •  

בנק של 30 כרטיסים

רישום דו-יומי
21,000 רישום דו-יומי
 •  

הרשמה קבוצתית

החל מ-16 ביולי 2020

בנק של 10 כרטיסים

רישום דו-יומי
11,300 רישום דו-יומי
 •  

בנק של 20 כרטיסים

רישום דו-יומי
21,600 רישום דו-יומי
 •  

בנק של 30 כרטיסים

רישום דו-יומי
27,000 רישום דו-יומי
 •  

במידה ולא ניתן יהיה לקיים את האירוע מחמת הנחיה מפורשת של משרד הבריאות, שהוטלה לאחר רכישת הכרטיס, ובה נאסרה התכנסות בגלל נגיף הקורונה, תינתן לנרשמים האפשרות לביטול הרישום והשבת דמי הרישום במלואם או אפשרות לקבלת זיכוי לכנס הבא

**ברכישת כרטיס עבור יום אחד מהכנס המלאי מוגבל ל-500 כרטיסים לכל יום.
***חברי ארגונים שותפים
:

·התאחדות האדריכלים

·המועצה לבנייה ירוקה

·התאחדות הקבלנים/התאחדות בוני הארץ

·איגוד מהנדסי ערים

·איגוד אדריכלי נוף

·איגוד המתכננים

·פורום אדריכלים צעירים

·התאחדות התעשיינים

·ארגון העצמאיים

*מוגבל ל- 100 סטודנטים בלבד. 
כל הקודם זוכה – בהצגת תעודת סטודנט.